ДГ "Зайченцето бяло"
Детска градина в с. Герман

Хранилки за птици

По проект “Извън мрежата“ децата от подготвителна група „Звездичка“ и техните родители изработиха хранилки за птици. Заедно създадохме благоприятстваща среда за замуващите птици в детската градина.