ДГ "Зайченцето бяло"
Детска градина в с. Герман

Родителски срещи за учебната 2022-2023 година

                              Уважаеми родители,

          Родителските срещи в ДГ №180 „Зайченцето бяло“ за учебната 2022-2023 година

ще се проведат в салона на детската градина в следния ред:

 

Ясла „Калинка“ (деца родени 2020г.) на 09.09.2022г. от 17.00ч.

 

I група „Звездичка“ (деца родени 2019г.)  на 12.09.2022г. от 17.30ч.

 

II група „Делчфинче“ (деца родени 2018г.) на 12.09.2022г. от 17.30ч.

 

III група „Пчеличка“ (деца родени 2017г.) на 13.09.2022г. от 17.30ч.

 

IV група „Слънчице“ (деца родени 2016г.) на 13.09.2022г. от 17.30ч.