ДГ "Зайченцето бяло"
Детска градина в с. Герман

План за действие 2021 година за безопастност на движението по пътищата на ДГ №180 "Зайченцето бяло"